Welke mogelijkheden heeft u voor uw opmaak?

1. U levert een door u zelf aangemaakt en opgemaakt PDF-bestand aan. Met de huidige stand der techniek en de veelal zware pc’s en dito software die thuis gebruikt worden, een reële optie als u goed tot uitstekend thuis bent met grafische programma’s. Indien u hiervan gebruik maakt overleggen wij van tevoren met u over de specificaties waaraan uw PDF moet voldoen om door ons gebruikt te kunnen worden als basis voor uw boek.

Veel van onze zakelijke klanten hebben een afdeling vormgeving. Ook deze kunnen wij instrueren hoe een PDF aan te leveren opdat wij er mee aan de slag kunnen.

2. Uw boek wordt opgemaakt door een professionele vormgever. Uitgeverz.nl werkt samen met een aantal, elk in hun vakgebied, uitmuntende zelfstandige vormgevers. We brengen u graag in contact met hen, dan wel fungeren als intermediair tussen u en die vormgever. Elk van deze vormgevers heeft zijn/haar specialiteit, en door onze afspraken zijn we altijd in staat uw boek aantrekkelijk geprijsd en snel vorm te laten geven.