Zit er ook in uw hoofd een boek?

U wilt een boek laten maken maar weet niet hoe, wat en waar?
Uitgeverz.nl verzorgt uw wens!
Als u uw manuscript aan Uitgeverz.nl toevertrouwt, dan hebt u een aantal zekerheden. Dat wij het goed zullen lezen. Dat wij het kritisch en eerlijk zullen beoordelen op bijvoorbeeld taal en stijl. Dat wij u waar nodig zullen helpen om het beste uit uw manuscript te halen. En dat wij, samen met u een zo fraai mogelijk boek voorstaan, of het nu een oplage van n of van tienduizend stuks betreft.

Er zijn drie mogelijkheden:
  1. wij adviseren u enkel, in de aanloop vrijblijvend en gratis, daarna tegen een alleszins redelijk uurtarief of een met u afgesproken all-in tarief. U draagt zelf zorg voor de verdere uitgave.
  2. het boek heeft (veel) redactie nodig. Dat wordt door ons of door onze redacteurs gedaan tegen een vast tarief per woord.
  3. u wilt helemaal geen kopzorg hebben en het hele traject door ons verzorgen. Prima, daar zijn we erg goed in. We nemen u alle werk uit handen, overleggen echter gedurende de gehele totstandkoming van uw boek met u, brengen u in contact met onze vormgever, houden namens u contact met de drukker, en leveren een perfect product af, op uw stoep, op de afgesproken datum. Vooraf spreken we alle prijsaspecten met u door, zodat u nooit voor een onaangename verrassing zult staan.

Uitgeverz.nl is een vooruitstrevende uitgever. Voor ons maakt het niet uit of u n boek of tienduizend boeken wilt: we hebben de kennis en de techniek in huis om uw boek te kunnen maken.